سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا عسکری – معاون بهره برداری

چکیده:

آنچه که با عنوان حوادث غیر مترقبه در کشورها از آن نام برده میشود به وقایعی گفته میشود که بطور عام بدون دخالت انسان حادث میشود که مهمترین آنها در قالب حوادثی همچون سیل ، زلزله ، طوفان ، لغزش زمین را میتوان نام برد . مهمترین پیامد ناگوار وقوع چنین حوادثی ناگهانی وقوع حادثه در مدت زمانی کوتاه است که مانع از اتخاذواکنش های سریع و صحیح کسانی خواهد شد که با اینگونه حوادث مواجه می باشند. کشور ایران یکی از ده کانون حادثه خیز در جهان محسوب میشودحوادثی چون زلزله ،سیل ،خشکسالی،تغییرات اقلیمی و ناپایداری های جوی ،رانش زمین ،…با فراوانی بسیار در کشور وجود دارد.براساس گزارش جمعیت های جهانی صلیب سرخ در سال ۲۰۰۱ ایران از نظر حادثه خیزی پس از چین ،هندوستان و بنگلادش در رتبه چهارم کشور های آسیایی قرار دارد.اگر چه حوادث غیر مترقبه صددرصد قابل پیشگیری نیستند ولی با تمهیداتی میتوان دامنه خسارت ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد.