سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در سند چشم انداز ٢٠ ساله هدف بر آن است که ایران به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه قلمداد شود. راههای دستیابی به این هدف جز با بررسی شرایط واقعی فعلی و اقتصاد صنعتی و معدنی در هر بخش ممکن نخواهد بود. در این مقاله ابتدا وضعیت معادن و فلز کروم، در شرایط فعلی ایران بررسی و سپس جایگاه ایران در منطقه معرفی می شود و در ادامه پارامترهای تاثیر گذار در تعیین استراتژی بهره برداری بهینه به تفصیل بحث و بررسی می گردند. با آنالیز تغییرات هر کدام و سپس به کمک منحنی هوبرت و تاخیر نقطه میان عمر، چگونگی کاهش بهره برداری به گونه ایی مشخص می شود که عمر ذخایر افزایش یافته و با افزایش ظرفیت کارخانه های فروکروم ارزش افزوده بالایی برای آن ایجاد گردد. در نتیجه تغییرات ژئوپالیتیکی باید به گونه ایی پیش رود که در تولید و عرضه کرومیت علاوه بر عدم مواجه با مشکلات متعدد، سایر پارامترها نیز اثر بخش گردند.