سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مدایم زاده – کارشناس سیستمها و روشها، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

چکیده:

سازمانهای دولتی در کشور ما بنا به ماهیتی که دارند دنبال راهکاری در جهت بهبود وضعیت سازمان دارند و به همین دلیل در صدد استقرار انواع نظامهای مدیریتی و مدلهای سازمانی هستند که این مدلها بسته به نوع آن هرکدام مدت زمانی نسبتا طولانی را برای استقرار و پیاده سازی و حصول نتیجه را به خود اختصاص مدهند که این خود باعث نتایج نا مطلوبی در سازمان می شود.اولآازمانها دولتی که عمدتا خدماتی هستند داری چنین فرصتی که استقرار سیستم بهبود مورد نظر می خواهند نیستند دوماً پرسنل بواسطه مدت زیاد در حصول نتیجه به نوعی دلسردی مواجه می شوندو سوماً این سیستمها یا در میانه راه رها شده یا اینکه بطور کامل اجرا نمیشوند. پروژه کایزن عملیاتی که در شرکت برق منطقه ای کرمان به اجرا در آمده است از این جهت مستثنا است که بواسطه مدت زمان بسیار کم در ایجاد بهبود(یک روز) ضمن رفع تمامی اشکالات بالا نوعی انگیزه بسیار قوی برای تغییر در کارکنان ایجاد می نماید که می تواند زمینه ساز برای استقرار سایر سیستمهای بهبود در سازمان باشد.