سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر سنگینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
احمدرضا زاهدی طبرستانی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
محمدمهدی نظری – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

توانایی تولید پایدار توده زنده یکی از مواردی است که از اهمیت فزایندهای برخوردار است، در صورتیکه روشهای مدیریت از کارایی لازم برخوردارنباشد، تولید توده زنده به فرسودگی و انهدام خاک می انجامد. مساله دیگر در رابطه با پایداری و مقدار مواد شیمیایی بکار گرفته شده به منظور مهار حشرات، علفهای هرز، عوامل بیماریزا و تامین مواد غذایی برای گیاهان است. با بهره گیری از نظامهای مدیریت خوب محصولات زمینیمناسب بر یک مبنای پایدار با حداقل تاثیرات زیانبار خواهند بود.
پس از بحران نفتی دهه ۷۰ میلادی، کشورهای صنعتی تلاش مضاعفی نمودند تا انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی، بیوماس و … بتدریج جایگزین انرژی فسیلی شود. زیرا بعلت داشتن مزایای ویژه مانند فراوانی، فناناپذیری و عدم وابستگی، همیشه در دسترس بوده . بنابراین کشورهای صنعتی با برنامه ریزی مدون بعمل آمده در این خصوص، تلاش می کنند تا حد ممکن از وابستگی به انواع انرژی های تجدید ناپذیر بتدریج بکاهند. آنچه حایز اهمیت است دستاوردها و موفقیتهای سالهای اینده کشورهای صنعتی می باشد زیرا تحقیقات وسیع و جامعی توسط دانشمندان و متخصصان در دست اقدام می باشد (منابعی که حد مشخصی دارند مثل نفت و … منابع غیر قابل تجدید یا ذخیره ای است و بالاخره زمانی تمام می شود. از سوی دیگر منابع قابل احیا به منابع تجدید شونده یا جاری موسومند. توده زنده مثالی از منابع تجدید شونده است زیرا فرایند فتوسنتز همه ساله که توده زنده بیشتری تولید می کند.