سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهر نیکنام – شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف
جواد علمایی – شرکت توانیر
اکبر یاورطلب – شرکت توانیر

چکیده:

امروزه مسایلی همچون پیشرفت تکنولوژی در زمینة ساخت واحدهای تولیدی کوچک، کاهش آلودگی محیط زیست، مشکلات در احداث خطوط انتقال جدید و همچنین بالا بودن راندمان منابع تولیدی کوچک همچون CHP ، باعث شده که مصرف کنندگان و شرکتهای توزیع به استفاده بیشتر از تولیداتی تحت عنوان تولیدات پراکنده که عمدتاٌ به شبکه های توزیع متصل می شوند و نیازی به خطوط انتقال ندارند، تشویق گردند . بنابراین با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده و همچنین مسألة خرید و فروش انرژی الکت ریکی بایستی مسایل و برنامه های در ارتباط با شبکه های توزیع مورد بازنگری مجدد قرار گیرند . یکی از برنامه ها و طرحهای مهم و رایج در این بخش از سیستمهای قدرت، مسأله مدیریت بهینه بهره برداری از شبکه های توزیع می باشد . هدف این
مقاله ارایه روشی مناسب برای مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده می باشد . از آنجا که مدیریت فوق یک مس ئله بهینه سازی عدد صحیح می باشند از روش تکاملی Particle swarm optimization(PSO) که دارای سرعتهمگرایی و زمان پاسخ خیلی بهتری نسبت به روشهای تکاملی همچون ژنتیک می باشد، برای حل آن استفاده می گردد . نتایج روش ارایه شده بر روی شبکه تست ۳۴ شینهIEEEآورده می شود .