سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خلیل جلیلی – عضو گروه پژوهشی هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی کرمانشاه
سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
داود نیک کامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و وجود دیدگاه متضاد نیازها و منابع محدود زمین، دستیابی به توسعه پایدارجز با برنامه ریزی های پایدار کشاورزی جهت حفظ منابع آب و خاک موجود میسر نمی گردد. لذا مدیریت سیستمی جهت هدایت مفید و مؤثر منابع با هدف دستیابی به حداکثر سود،حداقل هزینه و حداکثر کارآیی باید اعمال گردد. تکنیک های برنامه ریزی ریاضی با بهره گیری از مدل های کامپیوتری راه حلی مؤثر در حل مسائل موجود در مدیریت منابع آب و خاک به شمار می روند. از جمله این تکنیک های ریاضی، برنامه ریزی خطی و بهینه سازی چند هدفی به روش های وزنی، محدودیت و سیمپلکس چند هدفی می باشد. هدف از این پژوهش، معرفی مهمترین مدل- های کاربردی و تکنیکهای برنامه ریزی ریاضی،کاربرد برنامه ریزی خطی در فرمول بندی و مدیریت پایدار منابع آب و خاک و حل سریع و دقیق مسائل چند هدفی موجود در عرصه های طبیعی و روابط پیچیده موجود در آنها میباشداین فرآیند با استفاده از مدل نرم افزاریADBASEو با حداقل دخالت نظرات کارشناسی در تبدیلها و وزن دهی به پارامترهای موجود صورت پذیرفته است. استفاده از این تکنیک ها و مدل ها، تصمیم گیران را یاری می دهد که بتوانند در بین راه حل های موجود در مسائل مربوط به منابع آب و خاک، مناسب ترین تصمیم و بهینه ترین جواب رابرای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود اتخاذ نمایند و دستیابی به حداکثر سود و حداقل هزینه و خسارت به منابع را امکان پذیر نمایند