سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا لطیفی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الز

چکیده:

بسیار در لزوم الگویی از مدیریت بومی در کشور نوشته و گفته شده است. دستیابی و ارایه چنین الگوهایی نیاز به پژوهش های بنیادینی دارد که در سازمانهای ایرانی انجام یافته و عملکرد مدیران ایرانی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. مقاله حاضر برخی از دستاوردهای پژوهشی را که به بررسی در مورد ماهیت کار مدیران ایرانی پرداخته است ارائه می دهد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش برگرفته از روشی است که هنری مینتزبرگ (۱۹۷۳) در تحقیق خود در مورد مدیران آمریکایی انجام داده است. در این روش مدیران مورد بررسی از طریق مشاهده سایه به سایه (shadow observationl) مورد مطالعه قرار می گیرند. از آنجا که مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه در سایر کشورها می توانست به دستاوردهای مقایسه ای بهتری منجر شود و علاوه بر شناخت ماهیت کار مدیران ایرانی تفاوتهای کار مدیریت در ایران و سایر کشورها را نشان دهد روش تحقیق مینتزبرگ عینا الگوبرداری شد. در این پژوهش پنج مدیر ایرانی به مدت یک هفته بطور فشرده مورد مشاهده سایه به سایه قرار گرفتند. کار این مدیران از دو جنبه مورد مطالعه قرار گرفته است: ۱- خصوصیات کار آنان و ۲- محتوای کارشان. خصوصیات کار مدیران به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مدیران ایرانی چه می کنند؟ و بررسی محتوای کار مدیران بدنبال یافتن جواب برای این سوال است که مدیران چرا این کارها را می کنند؟ نتایج تحقیق در پاسخگویی به سوال اول دستیابی به الگوی کارمدیران ایرانی با متوسط کار روزانه ۸ ساعت و ۶ دقیقه شامل فعالیتهای به این شرح است: کار روی میز (۱۳%) ، تلفن (۱۲%) ، جلسات برنامه ریزی شده (۴۳%) جلسات برنامه ریزی نشده (۱۷%)، گشت یا تور(۳%) ، ناهارهای اداری (۵%)، سفرهای اداری (۴%)، و تاخیرها (۴%)، جالب است که اختصاص وقت مدیران به تاخیرات در میان فعالیتهای مدیران آمریکایی مشاهده نشده است (Mintzberg,1973:Kurke&Aldrich,1983;Stephens,1991;Tigar,1991;Lau et al.1980;McCall,1980) ولی پژوهش در هند (Das,1991) وضعیت مشابهی درمورد مدیران هندی نشان میدهد.