سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احسان نجابت – محقق و مدرس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه ، دانشجوی کارشناسی ارشد MB

چکیده:

با ارزیابی و تحلیل دقیق تر یلوژی مدیریت پروژه و بررسی عوامل مختلف مؤثر بر حصول نتیجه یک پروژه این امر که عملکرد زمانبندی (Scheduling Performance) بهترین شاخص موفقیت پروژه محسوب می گردد، اثبات می شود . با در نظر گرفتن این اصل ارزش تأخیرات زمانبندی (Schedule Delay) و لزوم جبران یا اجتناب از آنها اهمیت ب ه سزایی پیدا می نماید . به راستی چگونه می توان علل اصلی تأخیرات پروژه را شناسایی نمود؟ هدف از نگارش این نوشتار پاسخگویی به این پرسش و ارائه مدلی جهت نیل به این هدف می باشد .
به طور کلی برای کنترل عملکرد ۳ نوع رویکرد را می توان متصور بود : روی کرد گذشته نگر (Feedback) ،رویکرد آینده نگر (Feedforward) ، رویکرد زمان وقوع . ۵ (Realtime) همواره شنیده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است اما باید این واقعیت را در نظر داشت که علی رغم تمامی تمهیدات و پیش بینی ها می بایست همواره انتظار بروز مشکلات را داشت و برای
مقابله موردی با آنها چاره اندیشی نمود . در این مقاله با فرض آنکه تأخیری در پروژه به وقوع پیوسته است ( کنترل زمان وقوع ) یک سیستم فرآیندگرا برای شناخت، بررسی، تحلیل و حل مشکل ارائه گردیده است . این نوشتار با استفاده از رویکرد کنترل زمان وقوع به ارئه مدل مورد نظر خود می پردازد .
رویکرد زمان وقوع : در این رویکرد هر تأخیر به عنوان یک مشکل و خطر جدی در راه حصول نتیجه پروژه به حساب میآید . با این فرض برای مقابله با این مشکل یک رویکرد فرآیندگرا منطبق بر متدولوژی حل مسأله (Problem Solving) ، استانداردISO 9000 : 2000 وISO 10006و PMBOK® Guide فرآیند به ۸ پیشنهاد می گردد . این مدل شاملشرح زیر می باشد :
.۱ فرآیند بررسی گزارشات عملکرد، .۲ فرآیند شناخت عناصر عامل تأخیر، .۳ فرآیند جمع آوری اطلاعات مرتبط، .۴ فرآیند اولویت بندی عوامل، .۵ فرآیند شناخت علل اصلی تأخیر، .۶ فرآیند یافتن پیشنهادات مختلف، .۷ فرآیند انتخاب بهترین راه حل، .۸ فرآیند ممیزی نتایج حاصله . هر کدام از این فرآیندها دارای ورودی ها ، تکنیک ها و ابزار و خروجی های مشخص و متعددی می باشند . این سیستم با توجه به شرایط خاص و ویژه ایران و همچنین وضعیت دانش مدیریت پروژه موجود در کشور طراحی گردیده است . در سیستم مذکور سعی شده که تنها از تکنیکهایی که قابل پیاده سازی در ایران باشند استفاده شود . این سیستم یک سیستم بازخور دو مرحله ای می باشد و می توان به سادگی سیستمهای کیفیت دارای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را بر روی آن پیاده سازی نمود .