سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – دکتری بهداشت محیط ( Ph.D ) ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
حمیدرضا تشیعی – کارشناس ارشد بهداشت محیط ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

چکیده:

آب آشامیدنی از نیازهای اساسی انسان است . امروزه وجود منابع آب بیشتر در کشورها ، یک امتیاز بزرگ برای توسعه و پیشرفت آن کشور محسوب می شود . حتی در عرصه سیاسی و اجتماعی و تنازعات بین المللی ، آب نقش بسیار با اهمیتی را داراست . کمبود آب ، مشکلات کیفیت آب ، عدم توانایی دولت در بهره برداری از هزاران کیلومتر شبکه آب، ۱۴۰۰۰ حلقه چاه ، ۵۰۰ رشته قنات و ۳۵۰۰ دهنه چشمه در سطح روستاهای کشور که میزان استحصال از آنها بالغ بر۸۲۰ میلیون متر مکعب در سال می باشد ایجاب می کند، که مدیریت تامین آب در روستاها بازنگری جدی گردد .
اهداف و فرضیات : هدف اصلی از ارائه این مقاله ، معرفی اصول مدیریت در تامین آب آشامیدنی ، انتخاب منبع آب و مدیریت در تصفیه ، انتقال و توزیع آب در اجتماعات کوچک و روستایی بر اساس ، الگوهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای در حال توسعه است . با توجه به تجربیات دیگر کشورها در بهره گیری از توصیه ها و رهنمودهای فوق ، چنانچه متولیان صنعت آب آشامیدنی روستایی کشور ، به نکات فوق توجه نمایند ، یقینا" مشکلات مبتلابه تامین آب آشامیدنی در روستاهای کشور به حداقل خواهد رسید .
روش تحقیق : این تحقیقاز نوع مروری بوده که نگارنده آن حاصل شانزده سال مطالعات و تجربیات در زمینه تامین آب روستایی را به همراه توصیه های سازمان بهداشت جهانی مربوط به سالهای ۱۹۸۰تا ۲۰۰۳ در زمینه تامین آب شرب روستایی و اجتماعات کوچک ارائه نموده استاصول مدیریت تامین آب آشامیدنی در روستاها در ۴ بخش شبکه آبرسانی و خود یاری مردم ، مدیریت کمیت و کیفیت آب آشامیدنی ، مدیریت تامین و منبع آب ، مدیریت ، انفعال و توزیع آب ارائه گردیده است .
نتیجه گیری : مدیریت تامین آب آشامیدنی روستایی ، شامل مدیریت کمیت و کیفیت منبع آب ، مدیریت در انتخاب منبع و مدیریت در تصفیه و انتقال و توزیع آب در روستاها می باشد . رویکرد مدیریت تامین آب در روستاهای کشور باید تحول یابد . نمی توان بدون اطلاع از تجارب دیگر کشورهای در حال توسعه و توصیه های سازمانهای جهانی و در قالب یک مدیریت سنتی ، انتظار داشت طرحهای تامین آب در کشور موفق باشد . باید ریشه مشکلات تامین آب در کشور در طی چند دهه بازیابی و کارشناسی شده و از تکرار اشتباهات گذشته خود داری نمود . باید از مشارکت مردم از طریق سازمانهای محلی مانند شوراها و دهیاری ها بهره گرفت .