سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز دری نوگورانی – دکترای مدیریت صنعتی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمود صالحی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی کارشناس اداره مطالعات سیستمها و فرآیند ها

چکیده:

دانش چگونه ایجاد، توسعه و گسترش می یابد؟ شاید بتوان گفت تجربه، نزدیکترین و مهمترین راه ایجاد و توسعه دانش سازمانی است که علی رغم اهمیت آن در یادگیری فردی و سازمانی،کمتر مورد توجه و اقبال کارشناسان داخل سازمان و محققین دانشگاهی واقع شده است . در این مقاله سعی شده تا نقش پررنگ تجربه در یادگیری سازمانی و توسعه دانش ضمنی با رویکردی عملیاتی ارائه گردد . در ابتدا پس از بیان مقدمه ای مبنی بر مساله اصلی مورد بحث، مروری تفصیلی بر مدلها و مبانی تئوریک موضوع انجام می گردد سپس فرآیند های مدیریت تجربه )مساله یابی، حل مساله، مستند سازی، حافظه سازمانی و یادگیری ( تشریح و فعالیت های هریک بیان خواهد شد . الزامات علمی و سازمانی جهت بکارگیری مدیریت تجربه و همچنین الگوی عملیاتی آن طراحی و ارائه شده که در واقع نقشه جریان کار و طرح عملیاتی مدیریت تجربه را بیان می کند . در نهایت به جمع بندی مطالب ارائه شده و همچنین کاربرد، مزایا و نتایج حاصل از بکارگیری مدیریت تجربه در سازمان ها
می پردازد .