سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد سجادیان – شرکت مدیریت منابع آب ایران – دفتراستانداردها
محسن جاودان – شرکت مهندسی یاس ارغوانی

چکیده:

بی شک در عصر فعلی که اطلاعات به عنوان مهمترین رکن توسعه محسوب می شود، تکنولوژی های پیشرفته و به ویژه تکنولوژی اطلاعات به عنوان گفتمان غالب سده ی جدید با تأثیر شگرف بر تمامی جوانب علمی، صنعتی، تجاری، اقتصادی وحتی سیاسی، تصویر جدیدی را از مراحل تکوین زندگی بشر ارائه خواهد داد . همچنین در شرایط رقابتی دنیای صنعتی حاضر، انجام فعالیت های تحقیق و توسعه یکی از اثربخش ترین کارهایی است که مدیران بنگاههای اقتصادی می توانند به آن روی آورند و همانگونه که مطلع می باشید در کشورهای صنعتی جهان هزینه هایی که به این فعالیت ها اختصاص داده می شود روزبروز در حال افزایش می باشد، زیرا آنها هزینة گزاف انتقال تکنولوژی را بر خلق و ایجاد آن در داخل با هزینة به مراتب اندک ترجیح می دهند . از طرف دیگر روی آوردن به تحقیق و توسعه، بدون ایجاد زیرساختهایی که لازمه چنین واحدهایی است بطور مثال : ساختار سازمانی ، ویژگیهای نیروی انسانی ومدیریت این سازمانها، موجبات شکست فرآیند تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی را فراهم خواهد کرد . لذا در این پژوهش پس از آشنایی با مفاهیم، وظایف و دستاوردهای تحقیق و توسعه، زیرساختهای لازم تعریف شده و سپس بصورت موردی سیستم و ساختار برای واحد تحقیق و توسعه شرکتی به عنوان نمونه طراحی شده است . در این طراحی فرآیندی که برای تحقیق و توسعه مدنظر قرار گرفته است ، شامل پنج مرحله است که عبارتند از :
.۱ شناسایی نیاز
.۲ برنامه ریزی طراحی محصول .
.۳ تکوین مشخصات
.۴ تکوین تصویر کلی محصول
.۵ تکوین محصول