سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سدهی زاده –
قند نقش جهان –

چکیده:

تغییر خود، پیوسته در حال تغییر است، سرعت تغییر همواره در حال افزایش بوده است . این چیز جدیدی نیست و نمی توان مدعی منحصر به فرد بودن آن شد.
در گذشته، چون تغییر ، انسانها را تحت فشار چندانی قرار نمی داد زیرا توجه آنها را بهخود جلب نمی کرد. در زمان ما فشار آن بسیار قوی است و لذا توجه و دقت بر می انگیزد . اهنگ فعلی تغییر آنچنان عظیم است که تاخیر به آن ممکن است بسیار گران و حتی فاجعه آمیز آفرین باشد.
به قول پیتر دراکر اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران اکنون باید ناپیوستگی ها را مدیریت کنند. مهمترین تغییری که رخ می دهد، در چگونگی کوشش ما نسبت به فهم جهان و درک ماهیت آن است.