سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی, سازمان آب و برق خوزستان
علی محمد آخوند علی – دکتری هیدرولوژی , عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه ذاکری حسینی – کارشناس ارشد زمین شناسی, سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

منابع آب حوضه آبریز رودخانه الله متشکل از آبهای سطحی و زیرزمینی می باشد که دو شاخه مهم و عمده این رودخانه اعلا و رود زرد می باشد. مساحت حوضه آبریز این سامانه بالغ بر ۳۰۰۰ کلیومتر مربع این حوضه مطابق تقسیمات سازمان مدیریت منابع اب کشور مشتمل بر ۴ محدوده صیدون، باغملک، میداوود و رامهرمز میباشد که و مساحت آبخوان آنها در حدود ۶۵۰ کلیومتر مربع می باشد. بیلان دقیق منابع آب یکی از مهمترین مستندات تعیین سقف تخصیص آب است. تعیین سقف تخصیص از منابع آب در کشور با توجه به پیچیدگیهای موجود به راحتی امکانپذیر نیست.این تحقیق امکان تخصیص و توسعه را در حوضه مورد بررسی قرار داده است. در فراوانی ٨٠ درصد حجم آبدهی سالانه شاخه اعلاء ٢٩٧ ، شاخه رود زرد ١٩٧ و سامانه الله در محل تلاقی با مارون به ٥٦٧ میلیون متر مکعب میباشد. حجم مصارف از منابع سطحی شامل شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز، مصارف خرد آبهای سطحی حوضه حدود ٣٦٥ میلیون متر مکعب می باشد. با ملاحظه میزان
آبدهی در سطح ٨٠ % امکان توسعه در این حوضه وجود دارد.