سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی غنجال – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در
منیره متقی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در
عبدالرضا دلاوری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در
علیرضا عباسی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشکده طب رزمی مرکز تحقیقات بهداری در

چکیده:

در خلال رخداد حوادث غیرمترقبه، براساس شدت و وسعت حادثه معمولاً با جمعی از مصدومان مواجه خواهیم بود که ممکـن است تعداد آنها کم و یا بسی ار زیاد باشد، بنحوی که خود این مطلب و رسیدگی به مجروحان و تخلیه آنها از مناطق حادثه دیده به صورت یک بحران نمود پیدا نماید . بحث مدیریت تخلیه مصدومین در این حوادث خود یکی از مباحث مهم و اساسـی اسـت که انجام صحیح و مناسب آن می تواند از شدت بحران کاسته و از وارد آمدن صدمات مختلف دیگر بـه حادثـه دیـدگان بکاهـد . معمولاً نوع مدیریت تخلیه مصدومان در حوادث غیرمترقبه تابع متغیرهای مختلفی ماننـد : نـوع حادثـه، شـدت حادثـه، تعـداد مصدومان و مجروحان، میزان امکانات و منابع لازم جهت تخلیه مصدومان، محل ایجاد حادثه، وضعیت جـسمی و روحـی افـ راد صدمه دیده، اولویت انتقال مصدومان، امکانات مواصلاتی موجود، منابع ارتباطی موجود و …. است . جهت انجام مـدیریت تخلیـه صحیح معمولاً به مجموعه ایی از امکانات و همکاری سازمانهای مختلف نیاز می باشد که بایـد بـه صـورت یکپارچـه و دسـت در دست هم به این مهم بپردازند و ب رای ارائه بهترین خدمات، در زمانی کوتاه و به نحو صحیح به مصدومان بایستی از یـک سـری قواعد تبعیت نمود که از جمله آنها می توان به بحث وضعیت جسمانی مصدومان و تریاژ انتقال در این افراد توجـه نمـود . هـدف این مقاله توضیح در خصوص مدیریت تخلیه جهت انجام هر چه بهتر و مناسب تر اینکار با توجه به
سوابق امور انجام گرفته در سطح دنیا می باشد .