سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مسعود تدین – کارشناس ارشد تضمین کیفیت ، شرکت پتروپارس
علیرضا خطیب زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت پتروپارس

چکیده:

موقعیت ویژه ژیوپلتیک، ژیواکونومیک، دخایر عظیم زیرزمینی و … موجب توجه جدی به صنایع و منابع انرژی در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و قانون چهارم کشور توسعه شده است. این توجه به اجرای پروژه های کلان میسر خواهد شد. بازیرگان جهانی برای تحرک بخشیدن به رونق اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی هستند. مطالعات مختلف نشان میدهدمنابع هیدروکربوری تا سال ۲۰۵۰ همچنان به عنوان عمده ترین منابع انرژی باقی خواهند ماند از سوی دیگر جایگاه صنعت نفت درسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ ه.ش. و توانش پایه ای انرژی کشور ما محوریت اقتصادی انرژی در توسعه سرزمین، بقای ذخایر نفت با عمر ۹۷ سال استمرار ذخایر گاز تا چند صده و افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر اثرگذاری و ایفای نقش مناسبتر در مدیریت منطقه ای انرژی را الزام آور می سازد. تبیین این نقش و جایگاه، به زمینه های و اهرمهایی نیازمند است. اجرای صحیح پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و طراحی و مدیریت یکپارچه پروژه، یکی از راهکارهای اصلی (پایه ای) محسوب می گردد. اجرای پروژه های کلان در صنایع انرژی، بازنگری در اجرای سیستم های اجرایی پروژه ها و دیدگاه پروژه ای را ضروری ساخته است. صرفنظر از استراتژی های اجرایی متفاوت برای مدیریت پروژه های کلان و زیربنایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیتهای تدارک، تامین تجهیزات و مواد پروژه بخش عمده از هزینه کل پروژه (حدود ۶۰ درصد) را شامل می شود. بدیهی است مجموعه تاخیرهاهکاستی ها در تدارکات، تاثیر بسیار زیادی بر کل پروژه خواهد داشت.