سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید کوپایی نیا – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران ایران
اشکان رحیمی کیان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران ایران

چکیده:

در این مقاله سعی داریم با استفاده از تئوری بازی ها مدیریت بارهای صنعتی به صورت تشویقی را بررسی کنیم .در این راستا از نظریه ای بنام رهبر – پیرو Leader- Follower ( استفاده می کنیم . برای انجام این مطالعه شبکهتوزیعی را که شامل یک شرکت توزیع ( رهبر ) و دو مصرف کننده صنعتی ( پیرو ) را در نظر گرفته ایم و اثرات اعمال مدیریت بار با استفاده از این نظریه ( که در آن رهبر پیرو را به دو صورت انتقال زمانی بار و یا بهینه سازی مصرف کنترل می کند ) را در بهبود مصرف توان، سود حاصله برای هر یک از مصرف کنندگان ( پیروها ) و افزایش قابلیت اطمینان سیستم بررسی خواهیم کرد . در پایان فوائد ناشی از این نوع مدیریت بار را با استفاده از شبیه سازی نشان خواهیم داد .