سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرناز نقدی سده –

چکیده:

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی است. با توجه به تغییرات مداوم و سریع در عصر حاضر، سازمانها نیز باید خود را برای پذیرش تغییرات و یا تطابق با شرایط آماده سازند. با توجه به حضور عامل انسانی در تمام صحنه ها، مدیریت می تواند با طراحی برنامه های مشخص نقش مهمی در بقا و کارایی سازمان ایفا کند. یکی از این برنامه های مهم مدیریت تغییر و تحول در سازمان است تا زمینه ساز بقای سازمان باشد.