سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کریمی اندانی – کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری

چکیده:

در این مقاله ابتدا با یک رویکرد خرد، اثر تقاضا بر نوآوری در سطح بنگاه با مطالعه ادبیات موجود بررسی می‌شود. سپس با یک رویکرد کلان و توجه به نقش انگیزاننده تقاضا، لزوم توجه دولت به این امر در مقام سیاست‌گذار فناوری مورد تاکید قرار می‌گیرد. در نهایت با تقسیم تقاضا به سه بخش: تقاضای دولت، بازار صادرات و تقاضای داخلی، ابزارهای سیاستی دولت برای پیشبرد سیاست‌های فناوری و صنعتی برشمرده شده‌است