سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد میرزائی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، کارشناس تجهیز منابع مالی و مشارکت های مر
مجتبی برغمدی – کارشناس ارشد عمران آب، کارشناس برنامه ریزی، شرکت سهامی آب منطقه ای خر
رضا نجف زاده – کارشناس ارشد عمران آب، کارشناس دفتر فنی، شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

چکیده:

رشد روزافزون تقاضا و عدم ثبات زمانی و مکانی در عرضه آب، باعث سیر نزولی در امکان دسترسی به منابع آب برای فعالیت های کشاورزی شده است. از این رو در حال توسعه برای پیشگیری از وقوع بحران و یا کاهش اثرات آن اتخاذ سیاست های مناسب مصرف عقلایی منابع آبی در فعالیت های کشاورزی برای نیل به هدف مدیریت پایدار منابع آبی ضروری می باشد. در این راستا برای درک ارزش واقعی آب به عنوان کالایی کمیاب می توان از روش قیمت گذاری آب به عنوان یک ابزار اجرایی استفاده نمود. با توجه به رویکرد عرضه و تقاضا، قیمت گذاری آب به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضای آب می تواند انگیزه کافی برای مصرف بهینه منابع آبی در مصرف کنندگان ایجاد نماید. اطلاعات و آمار مورد نیاز این تحقیق به وسیله تهیه و تکمیل پرسشنامه در دشت تجن استان مازندران جمع آوری گردید. همچنین از نرم افزار "LINGO" که توانایی اجرای مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی در برآورد ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب را دارا می باشد. برای تجزیه و تحلیل بهره برداران نماینده در سه گروه استفاده گردید. نتایج به دست آمده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی نشان داد که ارزش اقتصادی آب در فصول مختلف برای سه نماینده بسیار بالاتر از قیمت های دریافتی از کشاورزان می باشد. همچنین مشخص گردید که الگوی کشت بهره برداران نماینده در سه گروه بهینه نمی باشد