سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ﮓﻨﺷﻮﻫ حسونی زاده – دکتری سازه های آبی – معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آ
لادن عباسی – کارشناسی آبیاری – رییس گروه مطالعات بیلان منابع آب سازمان آب و برق خوزس
کاظم حمادی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شناخت وضعیت موجود و توسعهحوضه بلحاظ منابع و مصارف به تحقق راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب کشور کمک شایانی می نماید. رودخانهجراحی از دو شاخه مهم و عمده مارون و الله تشکیل شدهکه مساحتی در حدود ۲۴۳۰۰ کیلومتر مربع را زهکشی می نماید. هدف این تحقیق تعیین میزان آب قابل عرضه با ملاحظه نیازها و بازده های مختلف مصرف حوضه مورد بحث می باشد. از نتایج این بررسی، حجم مصارف از منابع سطحی حوضه شامل شبکه های آبیاری و زهکشی، مصارف خرد (سنتی)، شرب، صنعت حدود ۱۶۷۳ میلیون متر مکعب می باشد. حال حاضر حدود ۳۲۰۰۰ هکتار شبکه به منظور توسعه اراضی کشت شده در حوضه پیشناد شده است. این اراضی به حجمی معادل ۴۲۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارند به نظر می رسد از این مقدار فقط ۶ درصد اراضی قابل توسعه می باشد.