سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
جعفر تیرخونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، راه و ترابی، دانشگاه ارومیه
حمید شیرمحمدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:
گسترش روز افزون مالکیت خودرو در کشور و عدم فرهنگ سازی و ایجاد ساختارهای متناسب با حمل و نقل همگانی به منظور کاهش تقاضای سفر وسایل نقلیه شخصی باعث شده است تا با تمرکزی که همه فعالیت های تجاری و اداری در هسته مرکزی شهرها دارند، با معضل جدیدی که به زیرساخت های حمل و نقل آن شهر در ارتباط است مواجه شویم. یکی از مهمترین زیرساختهای سیستم حمل و نقل، پارکینگ های عمومی هستند که نقش مناسبی در کاهش ترافیک شهری دارند. احداث این گونه مراکز در صورتی که همراه با مدیریت تقاضای پارکینگ شود سبب روانتر شدن ترافیک می گردد. علاوه بر انتخب محل پارکینگ های عمومی یکی از مسائل کلیدی در کلان شهرهایی همچون تبریز، مدیریت تقاضای آن می باشد. این مشکل می بایست با توجه به یک سری از معیارها بررسی گردد. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی مکان های مناسب پارکینگ های عمومی (طبقاتی) مکان یابی شده، بااستفاده از تکنیک TOPSIS در منطقه هشت تبریز است. برای دستیابی به این هدف، بر اساس لایه های اطلاعاتی و نقشه های رستری که نشان هنده محل پارکینگ های بهینه می باشد، مکان پارکینگ ها مشخص و بر اساس سیاست های مدیریتی آنها را ارزش گذاری می کنیم. این سیاست ها که بر اساس آنها ارزش گذاری انجام خواهد پذیرفت، بگونه ای خواهد بود که عرضه را از محلهایی که متقاضی بیشتری دارد برای مناطق دیگر هدایت خواهد کرد. اعمال سیاست های قیمت گذاری، افزایش سطح عرضه پارکنیگ و معیارهای مکانی از سیاست های مدیریتی اعمالی در این مطالعه خواهند بود. نتیجه ای که از این نوع مدییت در عمل دیده می شود بگونه ای است که هر چه قدر اطلاع رسانی به متقاضیان در این زمینه بهتر باشد، استفاده از پارکینگ های پرازدحام تر به مرور زمان کاهش یافته و در قبال آن میل به استفاده بیشتر از سایر پارکینگ ها بیشتر می شود. پس از ارزش گذاری معیارهای مدیریتی، نتیجه نهایی بصورت یک نقشه رستری که نشان دهنده مناطق رتبه بندی شده برای استفاده از پارکینگ طبقاتی می باشد، گزارش می شود.