سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین کریمی شاوون – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور واحد گرمی، ایران

چکیده:
از اواخر دهه هفتاد بیشتر کشورها سیاست بازار را مورد توجه قرار دادند براساس آموزهای این رویکرد با حذف نقش دولت بازارها کارایی اقتصادی را افزایش میدهند و دومین مجموعه ماهیت خود تنظیم کننده اقتصادی بازار را رد و نظارت دولت را جانشین میسازد که به اقتصاد سوسیالیست منجر میشود اما در عمل کشورهایی که این سیاستها را دنبال نموده اند به دلیل نبود زیرساخت و نهادهای لازم با مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی زیادی روبرو شده اند. این مقاله براساس مفاهیم توسعه، فرایند توسعه را در دولت های مختلف ایران مورد مقایسه قرار می دهد.