سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
معصومه قوطاسی نرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت روستایی و توسعه پایدار

چکیده:
موضوع بحث برانگیز افزایش ضایعات مواد غذایی یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت و داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در جهت کاهش ضایعات اهمیت داده شود در این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی است سعی شده است مسائل مبتلا به مراحل کاشت، داشت ، برداشت و نیز مرحله مصرف ، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اگر فرسودگی ماشین های کشاورزی در افزایش ضایعات ، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی ، بسته بندی و خود کفایی سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول و سیاست های کاهش هزینه مبادله، کاهش یارانه، بازاریابی مناسب مورد بحث قرار گرفته است.