سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان کامرانی – مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان

چکیده:

مدیریت جامع منابع ساحلی در مورد ایجاد و گسترش مفاهیم، اطلاعات و راهکارهایی که مستقیما برای ارائه سیاستهای مدیریت کارا در نواحی ساحلی مورد نیاز است بحث می نماید. نیل به این اهداف نیازمند ارتباط میان سطوح مختلف درگیر می باشد تا سیاست گذاری، تحقیقات و آموزش را با یکدیگر تلفیق نموده و در برگیرنده تمام جنبه های مختلف مسئله بوده و مشارکت بخشهای مختلف را نیر مد نظر داشته باشد. مراحل ارائه یک سیاست مدیریتی منابع ساحلی معمولا شامل شناخت مشکلات منطقه ساحلی ارزیابی آنها ارائه نمودن برنامه های جامع مدیریت براساس ارزیابی اجرای رسمی برنامه و در نهایت ارزیابی و اصلاح آن می باشد. برای هدایت و نظارت بر استفاده صحیح از منابع ساحلی به ارتباط ارگانهای دائمی منطقه ای ملی و محلی نیاز است. این ارگانها می توانند مقامات مسئول و همچنین صاحبان این منابع را قادر سازند تا چالشهای موجود در نحوه استفاده از منابع ساحلی را حل نمایند همچنین باعث توسعه صحیح منابع ساحلی حفاظت از نواحی ساحلی طبیعی و فرهنگی با ارزش ایجاد تصمیمات چند جانبه در مورد استفاده از نواحی ساحلی در رابطه با آثار فیزیکی اجتماعی، سیاسی کاربری از منابع ساحلی گردید.