سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شهرام غلامی گل افشارن – کارشناس بازرگانی مدیریت خدمات پس از فروش صادرات
بهنام افخم – رئیس کل اداره پشتیبانی خدمات پس از فروش صادرات ایران خودرو

چکیده:

هدف این مقاله حداقل سازی هزینه جاری سازی موجودی(قطعه) یک شرکت چند شعبه ای است که برای رسیدن به این هدف مدلی ارائه می دهیم که مقدار بهینه ی عرضه ی جهانی را مشخص می نماید. در این مدل مقدار بهینه سفارش دهی و تخصص هزینه های حمل و نقل به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته می شود. این مدل به صورت یک مساله بهینه سازی غیر محدب با تابع هدف خطی و همچنین مجموعه ای از محدودیت های خطی و غیرخطی فرموله شده است. در طول این مقاله به بررسی یک روش ابتکاری برای حل این مساله می پردازیم و الگوریتم به صورتی است که در هر مرحله سعی می شود مسئله بهینه بهتری با متغیرهای کمترجایگزین مسئله اولیه شود بطوریکه نقصی در بهینگی مسئله اولیه ایجاد نشود و جواب های بهینه هر مرحله جواب بهینه مسئله اصلی نیز باشد. حل هایی که این الگوریتم در اختیار قرار می دهد برنامه زمانبندی سفارشگذاری و حمل را با هدف حداکثر استفاده از ظرفیت حماله نشان می دهد.