سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
هاشم کمالی – عضو هیات علمی، مشهد، روبری پلیس راه طرق، مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:
بهترین ارقام بادام Prunus dulcis (Rosaceae) در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای دیده می شود سطح زیر کشت این درخت در ایران بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ هکتار بوده و دارای مقام چهارم در جهان از نظر تولید محسوب می شود صفاتی همچون دیر گلی، خودگشنی، عملکرد بالا و داشتن پوست نازک میوه از جمله فاکتورهای مهم در تولید بادام در سایر کشورها می باشد اما در ایران به دلیل کمبود منابع آبی بطور عمده اراضی واقع در دامنه ها که دارای خهاک ناکافی و نامناسب با حداقل منابع آبی هستند به کشت بادام اختصاص دارد لذا، عدم وجود شرایط مناسب رشدی از نظراصول باغبانی سبب بروز مشکلات گیاهپزشکی در این محصول می شود از جمله آفاتی که در اکثر بادام کاری های ایران وجود دارد کنه دو نقطه ای یا تار عنکبوتی Tetranychus urticae می باشد این کنه به لحاظ داشتن میزبان های گیاهی بیشمار هر ساله توانایی حفظ جمعیت خود را داشته و در شرایط نامطلوب رشدی به میزبان های دیگر مهاجرت می نماید عوامل متعدد زنده و غیر زنده در استقرار و ادامه بقای این آفت و ایجاد خسارت روی بادام دخیل هستند عدم شناخت کنه وجود جاده خاکی ریشه کنی علف های هرز ، استفاده بیش از اندازه از کود ازته ، کم آبیاری، استفاده از حشره کش و کنه کش در زمان نامناسب و از بین رفتن دشمنان طبیعی کنه، کاشت متراکم درختان و استفاده از نهال غیر استاندارد از عمده عوامل مستقیم و غیر مستقیم در افزایش جمعیت کنه دو نقطه ای روی بادام می باشد اطلاع از جزئیات این عوامل و پیشگیری از ایجاد بروز آنها کم هزینه ترین و اثربخش ترین راه نسبت به کنترل شیمیایی این کنه است با توجه به پدیده ظهور ریز گرده ها در استان های غربی و جنوب غربی که از سال ۱۳۸۸ بیشتر فعال شده است پیش بینی می شود که شرایط محیطی را برای فعالیت این کنه فراهم نموده و طغیان دوره ای این آفت را در استان های مبتلا رقم ده است. بررسی امکان پایش و اجرای پروژه های خاص در خصوص تاثیرات مستقیم این پدیده بر طغیان جمعیت کنه دونقطه ای بر روی درختان بادام و همچنین سایر محصولات کشاورزی به کمک مسئولین منطقه الزامی به نظر می رسد.