سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد نظریها – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران
اکبر باغ وند – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست – دانشگاه تهران
علی اصغر وجدانی نوذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست – دانشگاه

چکیده:

وقتی در یک جامعه، فاجعه مصیبت بار همچون زلزله به وقوع می پیوندد، اگر مسئولین مربوطهیک برنامه ریزی دقیق، از قبل اتخاذ ننموده باشند، چه بسا این فاجعه به بحران ملی تبدیل گردد که علاوه بر خسارت وارد آمده ، موجب عواقب وخیم تری در آن جامعه می شود، که آن تهدیدی برای کشور است. که از جمله این تهدیدها، شیوع انواع بیماری ها صعب العلاج همچون سرطان و صدها بیماری دیگر است. در واقع بعد از وقوعیک سانحه طبیعی مثل زلزله ضایعات به صورت پراکنده درجامعه مصیبت زده به چشم می خورد که اگر به طور سریع جمع آوری و دفع نشود ممکن است موجب شیوعانواع بیماری ها در جامعه گردد. که آن خود یک بحران تلقی می شود. بنابراین با توجه به سانحه خیز بودن کشور ایران و از انجاییکه سانحه هیچگاه خبر نمی کند، لازم است یک برنامه و مدیریت مناسب جهت جمع آوری، و دفع سریع ضایعات پس از هر سانحه وجود داشته باشد. لذا در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، مواردی چون ضرورت تشکیل گروه تخصصی مدیریت ضایعات در مناطق سانحه خیز ، نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی ضایعات مورد بحث قرار می گیرد. که هدف اصلی این مقاله رسیدن به یک راهکار مناسب برای مدیریت جمع آوری و دفع ضایعات پس از هر سانحه طبیعی است.