سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید هادی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد صبور – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور صدرا نگار

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) روش موثری برای مدیریت نمایش و ویرایش داده های مکانی و هیدرولوژیکی می باشد .بنابراین تلفیق اطلاعات هیدرولوژی با GIS یک هدف طبیعی برای اکثرتحلیلگران حوضه آبریزمی باشد .با توجه به کاربرد روزافزون پارامترهای هیدرولوژیکی در تحلیلهای مربوط به حوضه های آبریز توسط سازمانهای مختلف تعیین دقیق این پارامترها دارای اهمیت زیادی می باشد .دراین تحقیق به تعیین پارامترهای مهم هیدرولوژیکی با استفاده ازمدل داده ای ArcHydro پرداخته شده است ۰نتایج حاصل درپهنه بندی سیلابدشت و تهیه مدل رقومی بارش درحوضه آبریز رودخانه شاهرود مورد بررسی و نمایش قرارگرفته است .