سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر پور سلطانی –

چکیده:

خشکی و خشکسالی مهمترین عوامل تنش زای محیطی هستند که تولید محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه می سازند آقار این عوامل زمانی بروز پیدا می کند که ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطی باعث ایجاد تنش در فیزیولوژی رشد گیاه شده و در نتیجه باعث کاهش تولید شود. خشکسالی به دوره ای از زمان اتلاق می شود که عرضه رطوبت در آن زمان در سطح مشخصی کمتر از حد مورد انتظار شرایط معمول آب و هوایی باشد. که در آن آب قابل دسترس کمتر از حد مورد انتظار جهت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می باشد به طور کلی خشکسالی از دو قسمت تشکیل شده است.۱-آب و هوایی که منجر به کاهش بارش و آب قابل دسترس می شود.۲-تقاضا برای مصرف آب.معمولا در برخورد با پدیده خشکسالی عمده فعالیت خود را جزء دوم یعنی کاهش تقاضا برای مصرف آب متمرکز می کنند. با این حال اگرچه برنامه ریزی دولت ها برای مواجه شدن با پدیده خشکسالی می تواند تا حد زیادی موثر باشد اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید مشکلات اساسی که مانع اجرای فعالیت مورد نظر می گردد را شناسایی نمود. مطالب زیر به بحث درباره این عوامل در مدیریت خشکسالی می پردازد.