سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

نسرین نیک اندیش – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان
رضا میرصانعی – کارشناس زمین شناسی – مسئول گروه بررسی زمین لغزشها – معاونت آبخیزداری

چکیده:

لازمه برخورد اصولی با بلایای طبیعی از جمله زمین لغزشها اتخاذ شیوه مناسب مدیریتی می باشد، در این مقاله جهت یافتنالگوی مدیریت خطر زمین لغش اقداماتو تجارب برخی کشورهای جهان نظیر آمریکا، ژاپن، چین، هند، پاکستان و نپال بصورت اجمالی بررسی گردیده است. بر اساس مطالعات انجام شده برنامه های کاهش خطر در کشورهایی نظیر آمریکا و ژاپن بیشتر متوجه اقدامات پیشگیرانه می باشد تا اقدامات علاج بخشی. به همین خاطر اطلاعات پایه، قوانین و دستورالعمل های کاربری اراضی و برنامه های آموزشی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم نقش مهمی را در مدیریت خطر زمین لغزش در این کشورهاایفاد می کند. اما درکشورهای در حال توسه ای نظیرپاکستان، نپال و هند روشهای علاج بخشی دربرنامه های کاهش خطر نقش مهمترین را به خود اختصاص می دهند. در هر حال با بررسی اقدامات وتجربیات کشورهای مورد نظر و ویژگیهای کشورمان، الگوی مدیریت خطر زمین لغزش برای کشورایران ارائه گردییده است. در این الگو اجزای مدیریت خطر زمین لعغزش تحت دو عنوان ابزار مدیریت و شیوه مدیریت مطر گردیده اند. تشکیل بانک اطلاعاتی از زمین لغزشهای کشور، کسب و بکارگیری فنون لازم، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمینلغزش و آموزش و ترویجبعنوان ابزار مدیریت بررسی گردیدهاند. در بخش شیوه مدیریت ، موضوعات اجتناب از خطر در مناطق مستعد لغزش، کاهش خطر و کنترل زمین لغزش مطرح و بررسی گردیده اند. در انتها به بررسی وضعیت موجود ایران از نظر مدیریت خطر زمین لغزش پرداخته شده است و نواقص و کمبودهای آن با توجه به الگوی پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است.