سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویا کبیری – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

وجود حوادث غیرمترقبه طبیعی از دیرباز آدمی را به اندیشه رهایی از آن و یا جلوگیری از بروز خسارات واداشته است.ایران با توجه به منطقه قرار گیری و در عین حال بر اساس پراکندگی جمعیت و شرایط طبیعی در زمره کشورهایی قرار می گیرد که مقوله وجود خطرات طبیعی در آن بایستی به دقت بررسی گردد. در ابتدا نگاهی اجمالی به مقوله ریسک خواهیم داشت.ریسک چیست؟ از دیدگاه تخصصی ریسک چیزی جز خطرات ناشی از یک اتفاق پیش بینی نشده نیست یکی از مهمترین راههای کاهش خطرات ناشی از ریسک و کمک به ج.امع در حفظ سرمایه های انسانی و مالی خویش در برابر خطرات طبیعی وجود مدیریت و ارزیابی ریسک می باشد.نخستین گام در مدیریت ریسک بررسی و شناخت بحران بعنوان یکی از ابزارهای پایه ای و قدرتمند در این راستا می باشد.در این مسیر ناگزیر به استفاده از برخی ابزارها می باشیم: ۱٫نیروی انسانی مجرب و متخصص ۲٫امکانات آزمایشگاهی ۳٫ ارزیابی و تحلیل مدلهای رشد نقایص خسارات بنیادی۴٫ استفاده از روشهای احتمالات پیشرفته ۵٫استفاده از نرم افزارهای آنالیز بحران جمیع امکانات و ابزارهای فوق در کنار هم می توانند شناخت و ارزیابی نسبتا دقیقی از ماهیت هر بحران ارائه کنند.وجود نیروی انسانی که در زمینه شناسایی بحران متخصص باشد از کلیدی ترین ابزارهای شناسایی بحران است.وجود آزمایشگاهها و امکانات مناسب که قابلیت بررسی و شناسایی بحران را داشته باشند نیز الزامی بنظر می رسد.