سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرمسا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، ابتدا علل تغییر خطوط ساحلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنگاه روشهای مدیریت خطوط ساحلی شامل مقابله با فرسایش به وسیله بهره گیری از روشهای سخت افزایش و نرم افزاری و روش به اصطلاح عدم مقابلهکه در کشورهای پیشرفته در امور مهندسی سواحل مورد استفاده قرار می گیرد، معرفی و تشریح می گردد. در انتها، با تجزیه و تحلیل این روشها، درسهای گرفته شده از تجربیات و اقدامات پیشرفته مهندسی سواحل به کار گرفته شده در خطوط ساحلی آمریکا و ژاپن جهت کاربرداحتمالی برای مسائل مبتلا به در نواحی ساحلی در شمال و جنوب کشور ارائه می شود.