سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا منصوریان – عضو هیئت علمی گروه خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هیئت عل

چکیده:

مدیریت خلاقیت بیونیکی یکی از مباحث بسیاری اساسی در دوران کنونی و پایه گذار پیشرفت های آینده می باشد و راهبر دهایی جهت
مدیریت توسعه و پیشرفت و به طور کلی مدیریت جامع نوآوری فراهم آورده که این موضوع از مهم ترین زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی
محققان کشور های پیشرفته می باشد . به همین خاطر در این مقاله با معرفی مدیریت خلاقیت بیونیکی به عنوان یکی از جنبه های
کاربردی به منظور رسیدن به مدیریت نوآوری و به طور کلی توسعه نوآوری در کشور ، به کاربردهای ویزه و با اهمیت آن در زمینه های
متنوع توسعه نوآوری و پیشرفت مدیریت کشور پرداخته می شود .