سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فتاح ناظم – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

در سده بیست و یکم بنی انی ترین چالش مدیریت این است که سازمان خود را پیشتاز و رهبر در دگرگونی نماید . دو دهه گذشته را می توان سالهای پر شتاب گسترش خلاقیت و نوآوری دانست ، در نتیجه عصر امروز را عصر تغییر اطلاعات، انفجار دانش، تکنولوژی، اختراعات و اکتشافات گسترده تر و عصر ارتباط و تحقیقات نام گذاشته اند . بدون شک در عصر انفجار دانش و گسترش ارتباطات نیازمند اندیشه های نو و خلاقیت و نوآوری برای بقا می باشیم . و در این میان نقش مدیر به عنوان رهبر و هدایت کننده سازمان بسیار مهم و اساسی می باشد . مدیر خلاق و نوآور در سازمان نقش سازنده ای ر ا ایفا می کند . کلیه تجربه ها در عملکرد بهره وری نیروی انسانی ثابت می کند که مدیریت محرک اصلی توسعه اقتصادی است . بنابراین می بینیم که سرمایه اصلی برای توسعه در هر جامعه ای انسانها هستند و در میان آنان مدیران به عنوان رهبران جامعه نقش تعیین کننده ای دارند. در پژوهشی که با موضوع رابطه بین خلاقیت مدیران با عملکرد کارکنان آنها در یکی از شرکتهای بزرگ صنعتی انجام شد ، این یافته را به دنبال داشت که بین خلاقیت مدیران و عملکرد کارکنان آنها رابطه معناداری وجود دارد . به عبارتی هر چه مدیران دارای خلاقیت بالاتری باشند ، عملکرد کارکنان آنها نیز بالاتر خواهد بود