سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بیژن بیدآباد – مشاور اقتصادی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
محمود الهیاری فرد – کارشناس اقتصادی اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران

چکیده:

در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی را بررسی می نمائیم . از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذا ران در منافع بانک شریکند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثرسازی منافع ذینفعان از جمله سپرده گذاران است، از اینرو تفاوتهایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود . این تفاوت اولاً ناشی از متفاوت بودن سیستم حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و ثانیاً حرمت ربا و ویژگیهای فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده بر افزایش بازدهی بر سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد به عنوان رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود . این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه می باشند . ویژگیهای اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی و نهایتاً با مقایسه شاخصهای مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارفمی رسیم .