سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

شرکت پاکسان در حال ورود به مرحله انتخاب، استقرار به کارگیری یک نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning (ERP) است. این پروژه در حال تعریف و شکل گیری است.
این پروژه بنا به ماهیت موضوع خود یعنی بحث ERP کلیه جوانب و ابعاد شرکت را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی میتوان از آن به عنوان یک تغییر بنیادین در شرکت یاد کرد.
مسیری که طی خواهد شد، تماما و سراسر چالش برانگیز و در نتیجه سرشار از یادگیری خواهد بود. برای تمام اعضای درگیر مستقیم در پروژه و برای تمام کسانی که به شکلی دیگر به صورت غیر مستقیم از آن متاثر خواهند شد.
بحث یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و یادگیری یادگیری، عناوینی است که در طول این پروژه و درمواجهه با چالش های این تغییر بنیادین ویافتن راه حل های هر چالش ، بارها و بارها تکرار خواهد شد.