سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مهری پریرخ – عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی و مسئول کتابخانه مرکزی د

چکیده:

این مقاله از دیدگاه مدیریتی به تحول های جاری در حرفه کتابداری و اطلاع رسانی به ویژه کاربرد گسترده فناوریهای نو و چالشهای کتابدارانبرای ایجاد تحول در کتابخانه ها و همگام شدن با آن اشاره دارد. در این جا ایجاد تحول با استفاده از مدیریت دانش مورد بحث قرار میگیرد. همچنین ویژگی های جامعه کنونی، مشکلات آن، چالش های کتابخانه ها و روشی که مدیران برای توفیقبر چالشها می توانند بهکار برند بحث قرار می گیرد و پیشنهادهای عملی برای بکارگیری مدیریت دانش در مدیریت کتابخانه ها ارائه می شود.