سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – معاونت اداری مالی دانشگاه پیام نور، مدیر آموزش و اطلاع رسانی – عضو کمیت

چکیده:

در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها ، دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصل سازمان ها می باشد. توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، فرصت مناسبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد تا علاوه بر اینکه در محیط پیچیده امروز سازمان ها حیات مستمر داشته باشد. بتواند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و همچنین رابطه بین آنها ارائه شود و سپس با تعریف مدیریت دانش، تفاوت آن با مدیریت اطلاعات ، بیان و دیدگاه های مختلف در زمینه مدیریت دانش و چارچوب مدیریت دانش از دید مرکز بهره وری و کییت امریکا که شامل فرایند و توان سازه های مدیریت دانش می باشد، تشریح می گردد، در خاتمه نیز توصیه های جهت اجرا و موفقیت مدیریت دانش بیان می گردند.