سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرزاد سرافرازی – عضو هیأ ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
امیر قربانی – مدیر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
غلامرضا معمارزاده – عضو هیأ ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهره فیروزی – ععضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

امروزه، مدیریت دانش به عنوان یک شاخص مهم و استراتژیک در متون تجارت جهانی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای رقابت طلب می توانند با استفاده از قدرت دانشی خود به برتری های بلند مدت در عرصه توسعة اقتصادی دست پیدا کنند، به عبارت دیگر مدیریت کردن دانش به عنوان یک تجارت و سرمایه استراتژیک مشخص کننده بهره برداری صحیح از اطلاعات، منابع دانش موجود و قابل دسترس در محیط تجاری یک شرکت و یا یک سازمان می باشد. در نتیجه می‌توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین دانش، مدیریت دانش و فرآیندهای مورد نظر برای پیاده سازی، در تبدیل آن به عنوان یک تجارت و سرمایه ستراتژیک، همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیتهای مهم یک سازمان به منظور رسیدن به هدف مطلوب مورد نظر می باشد.