سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا معمارزاده – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی فرهادی محلی – کارشناس ارشد مدیریت
مهرزاد سرافرازی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در حال حاضر برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش به موقعیت استوار برای ادامه حیات در سازمان های پویا و خلاق تبدیل شده است و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت منوط به کسب توسعه و روزامدی دانش فردی و سازمانی است تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه تلقی می شود از این رو مدیریت هوشیار بر ان است که تا هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از این ابزار برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نواوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود براید این امر مستلزم این است که دانش جدید را در سازمان خود ایجاد نموده توزیع کرده و آن را تبدیل به کالاها و خدمات نمایند و با ارج نهادن به مدیریت دانش آن را به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضرورتی جهت پیشگامی در عرصه رقابت پذیری در زمره برنامه های اولویت دار خود قرار دهند بر این اساس مدیریت دانش را می توان توانایی پردازش داده ها به اطلاعات و اطلاعات به دانش یا فرایندتبدیل دانش ضمنی به دانش صریح تعبیر نمود در واقع مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان سرمایه انسانی است. مقاله حاضر به بررسی پیرامون مدیریت دانش و اصلی ترین موضوع مرتبط با آن یعنی دانش پرداخته و در ادامه به بحث و تشریح چگونگی استقرار مدیریت دانش و پیاده سازی مولفه های آن در سازمان های پویا و خلاق می پردازد.