سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فراهانی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز
راشین ایل کا – شرکت توزیع نیروی برق مرکز

چکیده:

ارتقاء کیفیت برق رسانی و رضایت مشتری از اهداف شرکتهای توزیع است که برای رسیدن به این هدف مدیران شرکتهای برق باید با دقت عمل و با درایت انگیزه کار گروهی، به شرکت گذاشتن اطلاعات و تفویض اختیار را بوجودآورند تا بتوانند بر دانش جاری سازان خود مدیریت کنند. از پیامدهای مدیریت دانش از یک طرف تهیهنقاط ضعف و قوت سازمان و آماده سازی فرایندها برای مهندسی مجدد واز طرف دیگر بهتر و سریعتر انجام شدن امور، تامین برق مطمئن ورضایتمندی مشتری را می توان نام برد.