سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نظام الدین فقیه – استاد دانشگاه شیراز
بتول مهدیه نجف آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در روند تکاملی سیستم های تحقیق و توسعه هدف اصلی سیستم مدرن تحقیق و توسعه شناسایی نیازهای نهفته مشتریان آتی و حفظ همزمان قابلیت تکنیک و زمان تا بازار ۲ است . سیستم مدرن تحقیق و توسعه، نقش تکنولوژی اطلاعات را تقویت و بر جایگاه و طراحی سیستم کل تاکید می کند. در این خصوص، مدیریت دانش شرط لازم و ضروری نسل جدید تحقیق و توسعه بحساب می آید. با این وجود، علی رغم ارتباط فی نفسه نزدیک بین سیستم مدرن تحقیق و توسعه و مدیریت دانش، هنوز در عمل سیستم تحقیق و توسعهمدرن ویژگی ها ومشخصه های سیستم عملیاتی و تخصصی شده مدیریت دانش را بخود نگرفته است. از این رو هدف اولیه این مقاله، ارائه یک چارچوب به منظور طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش برای نسل جدید تحقیق و توسعه اسعت . در این خصوص بر پایه مدل پارک و کیم و تعریف جول و ایگل از فرایند تحقیق و توسعه، تعامل میان سیستم مدیریت دانش و فرایند تحقیق و توسعه تشریح می گردد.