سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی نمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
رقیه سادات کوچک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف از این مقاله بیان جایگاه و نقش مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده است. در ابتدا ارتباط میان داده، اطلاعات ودانش توضیح داده شده و سپس سطوح دانش (فردی، گروهی وسازمانی) ، انواع دانش (صریح و ضمنی) و نحوه تولید آن توسط مدل «SECI» مطرح و از این طریق، مدیریت دانش و فرایند آن بیان می گردد. در ادامه با توجه به اهمیت یائگیری و قنش اساسی آن در تولد و کسب دانش، به تعریف یادگیری، بیان سطوح یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) نحوه تعامل بین یادگیری وتولید، ذخیره و بکارگیری دانش، انواع یادگیری (تک حلقه ای و …) ودر نهایت تعریف سازمان یادگیرنده با رویکردی تلفیقی ارائه میگردد. در ادامه با ارائه مدلی پیشنهادی از سازمان یادگیرنده، جایگاه و نحوه تعامل مدیریت دانش با تمام سطوح سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که:سازمان یادگیرنده با مدیریت فرایند یادگیری سازمانی، بستری مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش می باشد و از سوی دیگر مدیریت دانش نیز با نقش آسان سازی یادگیری سازمانی در مرکز سازمان یادگیرنده قرار گرفته و به هر چه اثر بخش تر شدن و موفق تر عمل کردن آن کمک می کند.