سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین آبادی – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
علیرضا سلطانیان – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در اقتصاد سنتی، بیشتر منابع ورودی و محصولات خروجی شرکتها و نیز بازارهایی که در آنها حضور می یافتند، مورد بررسی قرار می گرفت. امروزه توجه اکثر نظریه پردازان رشته های علمی، به پویایی های عمده درون شرکتهای که دانش نهفته رابه کالاها و خدمات ارزشمند تبدیل می کند، معطوف شده است. شکوفایی دانش متاثر از چندین عامل مختلف از جمله بازار رقابتی است که به شرکتها می آموزد چگونه کار خود را انجام دهند و همچنین چگونه آن کار را بهتر انجام دهند و به نوعی به یک جایگاه پایدار در بازار دست یابند واین جایگاه را ارتقاء بخشند.
بر اساس تحقیقی که از مدیران ۲۵ شرکت بزرگ دنیا انجام شده و از آنها سوال شده که چه چیزی را می خواهند بدانند و به چه دانش جدیدی احتیاج دارند، غالب مدیران شرکتها گفته اند" با مدیریت ارزش افزوده اطلاعات و دانش شرکتهای خود آشنا نیستیم" درحالی که اکثر آنها مدیران موسسه ها یا نهادهای بزرگ عصر اطلاعات به شمار می آیند ولی همگی اذعان داشتند که هیچ گاه از روشهای موثر و رویکردهایی خاص برخوردار نبوده اند تا با استفاده از آنها بتوانند مدیریت قابلی برای درک و استفاده از اطلاعات اعمال کنند.