سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور دهقان نجم آبادی – مدرس دانشگاه پیام نور کرج، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید ب
سمیرا حمیدی – کارشناس ارشد مدیریت تحول از دانشگاه تهران- کارشناس مالی و حسابداری صنع

چکیده:

امروزه با پیچیدگی رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیتهای اصلی برای حیات شرکتها محسوب می شود. ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمانها را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیت به دست آورند بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانی ارائه می کند در واقع مدیران و سیاستگزاران سازمانی در یافته اند که نوآوری موفق نوآوری دانش مدار است.«آمیدون» نوآوری دانش را بدینگونه تعریف می کند: ایجاد، توسعه، تبدیل و کاربرد افکار جدید در قالب کالاها و خدمات قابل فروش که موجب موفقیت سازمانها، اعتبار اقتصاد یک ملت و پیشرفت و ترقی یک جامعه می شود. هر سازمانی تلاش می کند از فرصتهای ارائه شده توسط مدیریت دانش نظیر روشهای کسب، همانند سازی و تسهیم اطلاعات استفاده در نوآوری استفاده کند. در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم نوآوری قصد داریم به موضوع مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی پرداخته و فرایندها و استراتژیهای مدیریت دانش را در زمینه نوآوری بیان می نماییم.