سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباسعلی قدیریان – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی- معاونت امور بازرگانی
غلامرضا اصیلی – فوق لیسانس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی – مسئول واحد آموزش

چکیده:

گذر از عصر صنعتی و ورود به قرن تکنولوژی اطلاعات تغییرات اساسی را در نگرش ازمزیت نسبی به مزیت رقابتی که در آن دانش و تخصص کارکنان منشاء مزیت رقابتی پایدار و نتیجتاً رشد, بقاء و سودآوری سازمان می باشد ایجاد نموده است. دانش و تخصص کارکنان نیز در صورتی می تواند منشاء این مزیت گردد که بتواند بصورت جمعی در جهت اهداف سازمان بکار گرفته شود. نقش مدیریت دانش در سازمان ایجاد شبکه های دانش برای کنار هم قرار گرفتن دانش و تخصص کارکنان و هم افزایی قابلیت ها می باشد بنحوی که بتواند سازمان را در یک محیط رقابتی توسعه و پایدار نماید. در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از دانش فرایند شکل گیری دانش جمعی ارائه می گردد.