سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید سلحشور – دکترای هیدرولوژی، استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی و
بهروز دهانزاده – دکتری تاسیسات آبیاری، استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلام
آرش محجوبی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

نیاز فزاینده به غذا و افزایش تولید محصولات کشاورزی ودر نتیجه آن افزایش تقاضا برای آب از یک سوء و اثرات زیانبار زیست محیطی زه آب های کشاورزی بر زیست بوم های طبیعی و منابع آبی پذیرنده از سوی دیگر، جهانیان را بر آن داشته است که در جستجوی روش ها و فنونی باشند که علاوه بر کاهش پیامد های زیانبار و ناگوار زه آب ها، امکان استفاده مجدد از آنها برای تامین بخشی از نیازهای انسانی را ، فراهم آورند . در حال حاضر فشار افکار عمومی برای آنکه شبکه های زهکش ی به گونه ای طراحی شوند که حفظ حیات ساکنین زیست بومها تضمین شده و فعالیتهای کشاورزی، کیفیت آب را زایل نکنند، در حال افزایش است . با توجه به گزارشات موجود، کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که درحال حاضر با این مشکلات روبرو است و بسیاری از تالابها و رودخانه ها در اثر ورود زهآب اراضی کشاورزی همجوار آلوده شده اند . شبکه های آبیاری وزهکشی طرحهای جنوب کرخه با وسعت حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار یکی از مهمترین طرحهای موجود استان خوزستان در حوزه رودخانه کرخه می باشد . براساس مطالعات انجام شده درخصوص این شبکه ها ، محل تخلیه عمده پسابهای این طرحها ، تالاب هورالعظیم در نظر گرفته شده است . با توجه به حجم بالای پسابها وکیفیت نامناسب این زه آبها بخصوص در سالهای اولیه بهره برداری تخلیه آنها در تالاب هورالعظیم باعث ایجاد مشکلات اساسی خواهد شد. در این مقاله ضمن معرفی شبکه های آبیاری و زهکشی مورد نظر به راهکارهای مدیریتی دفع زه آب این پرو ژه ها بمنظور جلوگیری از آلودگی منابع آب اشاره خواهد گردید.