سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر قربانی – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران
سعید رنجبران – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس و معاو

چکیده:

علائق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل متفاوتی از اجرای یک پروژه متأثر شود و بالتبع سعی در تأثیرگذاری بر سرنوشت پروژه و بعضأ شکست آن دارند . مدیریت علائق، منافع، دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نماید در ادبیات مدیریت پروژه فرایند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظائف مدیر پروژه می شمارند . این مقاله با هدف بازنمودن این مبحث در کشور به مطالعه ادبیات مدیریت ذینفعان پروژه به منظور ارائه چارچوب تئوریکی برای مدیریت ذینفعان می پردازد . این چارچوب تئوریک می تواند مبنایی برای مدیریت ذینفعان و همچنین ارزیابی چگونگی اجرای آن درطرح های عمرانی کشور باشد که نوعأ با ارگانهای متعدد و افراد مختلف مواجه هستند باشند