سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یلدا همت زاده – کارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طیعی استان گلستان- مدیریت آبخیزد
صفر قلی خواجه – کارشناس ارشد جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

پوشش گیاهی جنگلها بطور عامو مراتع بطور اخص بعنوان منابع پایه برای حفاظت از آب و خاک در مقابل فرسایش نقش مهمی را ایفا می نمایند. پوشش گیاهی مستمر و پویا نقش مهمی در تامین آب دارند و بهمین دلیل بعنوان یک منابع حیاتی برای توسعه و پایداری هر منطقه محسوب می شوند وجود خاکهای عمیق و حاصلخیز لس در پهنه های وسیعی از مناطق شرقی تا مرکزی استان و فرسایش پذیری زیاد آن در مقابل رواناب ها عامل تهدید کننده برای فعالیتهای مختلف عمرانی مثل احداث سدها، کشاورزی، توسعه صنعت و غیرهمحسوب می شود. لذا ضرورت احیاء و بازسازی و توسعه جنگلها در استان به خصوص در مناطقنیمه خشک و خشک کوهستانهای شرقی و شمال شرقی برای تضمین پایداری حیات در استان ضروری است و جریان حرکت بیشتر رودخانه های مهم و پرآب از شرق به غرب بر ضرورت موضوع می افزاید. یکی از برنامه های قابل توجه به منظور نفوذپذیری و کاهش هرزآب وهمچنین تامین رطوبت برای استقرار گیاه و افزایش تولید، احداث تشتک( چاله های فلسی شکل) و کاشت نهال در داخل و حاشیه آنها می باشد. درعملیات نهالکاری در سطح منطقه با توجه به اقلیم نیمه خشک و سرد یکی از عوامل محدود کننده برای استقرار گونه های توصیه شده رطوبت می باشد. تعداد و فاصله چاله ها برای هر هکتار بستگی به شرایط منطقه از جمله اقلیم و توپوگرافی آن دارد. همچنین حجم آبگیری با محاسبه مساحت و ارتفاع آب داخل آن بدست می آید. انجام این اعمال بیومکانیکی از دو جنبه آب و خاک و تقویت پوشش گیاهی در حوزه آبخیز تاثیر می گذارد. منطقه مورد مطالعه واقع در شمال شرق استان گلستان شهرستان کلاله می باشد.