سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره خورسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
پرویز نعیم – کارشناس اداره مطالعات و طراحی مدیریت آبخیزدار استان اصفهان
فرهاد مختاری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

وقوع خشکسالی و کم‌آبی در سطح جهان و کشور ما اهمیت و نقش حیاتی آب را بیشتر از گذشته برای همگان روشن کرد. به طوری که جامعه انسانی به خوبی دریافت با وجود پیشرفت‌های عظیمی که در زمینه تکنولوژی‌های مختلف عاید بشر شده ولی هنوز در مقابله با شرایط طبیعی ناتوان بوده و نیازمند ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی برای مقابله با شرایط دشوار طبیعی می‌باشد. شهر خور در شمال غرب نایین و به فاصله ۲۷۰ کیلومتری از این شهر قرار گرفته است. این شهر از نظر تامین آب شرب و آب مورد نیاز برای سایر مصارف از گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. با توجه به محدودیت‌های موجود در اطراف شهر خور (همجواری با کویر و…) منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل توجهی در اطراف شهر وجود ندارد. برای تامین آب شرب این شهر، منطقه بازیاب به لحاظ قرارگیری در دامنه ارتفاعات شاه کوه و کوه آبجانو پیشنهاد گردید که به لحاظ بارش و شرایط آب‌های سطحی در شرایط بهتری نسبت به سایر نقاط اطراف شهر خور قرار دارد. با توجه به مطالعات صورت گرفته حجم روانابهای تولیدی در این محدوده برابر ۳/۱ میلیون مترمکعب برآورد گردید و با توجه به نیاز آب شرب شهر خور این حجم رواناب قادر است کل از نیاز آبی این شهر را برطرف سازد.